BTW-Ouderdomsverklaring

 

Ondergetekende  (1)  ________________________________________________________

Wonende / gevestigd ________________________________________________________

Postcode                  __________________    Plaats  _______________________________

Verklaart

Dat het gebouw gelegen aan (2) _______________________________________________________________________________

Te                            _________________________________________________________

Waarvan ondergetekende (3) __________________________________________________________________________________

Ouder is dan 2 jaar en hoofdzakelijk particulier bewoond wordt (4)

Het werk wordt uitgevoerd door (5)

Schildersbedrijf M&M
Karperveen 307
3205-HC    Spijkenisse

Datum _______/______Handtekening opdrachtgever__________________________________

(1) Naam , adres en aanduiding van de opdrachtgever
(2) Adres van het object
(3) Juiste hoedanigheid: eigenaar , vruchtgebruiker , huurder , beheerder en dergelijke.
(4) Bepalend voor de ouderdom is de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de
     gemeentelijke administratie involge de Wet waardering onroerende zaken. In de praktijk wordt
     de ouderdom bepaald door het eerste feitelijke gebruik te herleiden uit eigendomspapieren,
     huurcontract , kadaster.
(5) Identiteit en adres van de ondernemer in het schilders en stucadoorsbedrijf.
     De belastingdienst eist dat in gevallen van het lage tarief in de administratie van de ondernemer
     in het Schilders-  en       Stucbedrijf een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever
     inzake de ouderdom van de woning  voorkomt.

 

Vorige pagina